uzelven mij:
Namelijk daar ik door mijn prediking en onderwijzing u tot Christus bekeerd en behouden heb; om welke grote weldaad gij niet alleen uw goederen, maar uzelf mij schuldig zijt. En daarom behoort gij deze betaling van mij niet te begeren.