iets verongelijkt:
Zo verzacht hij de misdaad van ontvreemding of dieverij, met een algemeen en zachter woord, gelijk ook Fil. 1:11 en Fil. 1:15. Desgelijks vertroostte ook Jozef zijn broeders; Gen. 45:5.