gelijk als mij.:
Dat is, zoals gij zoudt doen omtrent mijzelf.