een metgezel,:
Of, medegenoot; namelijk in het geloof en ook in den dienst des Woords.