Heere.:
Namelijk die nu ook in den Heere Christus gelooft.