eeuwig zoudt weder:
Dat is, al zijn leven lang, Hebr. Want dewijl hij nu een vromen Christen geworden was, zo zou hij niet eens denken om wederom weg te lopen, of zijn heer ontrouw te zijn. Het schijnt dat hij enigszins ziet op de wetten van eeuwige slavernij; Exod. 21:6; Deut. 15:17.