voor een kleinen:
Grieks, voor een uur, of, korte wijle.