weder aan;:
Namelijk in genade en in uzelf gedaan ware.