mijn ingewanden,:
Dat is, dien ik van harte liefheb; of die mij zo lief is als mijn eigen hart.