u onnut was,:
Namelijk door zijne ontrouw, als hij van u wegliep, en iets ontstal.