mijn zoon,:
Grieks, mijn kind; zie 1 Tim. 1:2,18; 2 Tim. 1:2, en 2 Tim. 2:1.