door de liefde,:
Of, om der liefde wil. Dit kan verstaan worden, òf van de liefde van Filemon tot Paulus, òf van Paulus tot hem, hetwelk het waarschijnlijkst is. Want deze liefde wordt gesteld tegenover de autoriteit.