in Christus,:
Dat is, vanwege mijn apostel-ambt, waarin mij de Heere Christus gesteld heeft, en hetwelk Christus met zulk een gezag voorzien heeft.