door Christus Jezus.:
Grieks eis; dat is, in Christus Jezus. Eis voor dia; dat is, door, gelijk 1 Cor. 10:2. Want wij hebben niets goeds dan door de weldaad van Christus en Zijns Geestes, Joh. 15:5. Of, tegen Christus betoond. Want al het goed, dat wij aan de heiligen betonen, rekent Christus alsof het aan Hem gedaan ware; Matth. 25:35, enz.