in de bekendmaking:
Grieks, erkentenis; dat is, opdat allen daardoor bekend gemaakt worde al dat goed.