een gevangene:
Namelijk te Rome om Christus' zaak, Hand. 28:16,20. Hij verhaalt hier terstond zijn banden, om Filemon te beter te bewegen dit verzoek niet te weigeren.