werd indachtig het woord van Jezus,:
Namelijk nadat hem Christus aangezien had. Zie Luk. 22:61.