zich te vervloeken en te zweren::
Dat is, den vloek of de wraak van God zichzelven toewensend indien hij Hem kende.