maakt u openbaar.:
Namelijk dat gij een Galileër zijt, gelijk Mark. 14:70, en Luk. 22:59, uitdrukken.