den Galileër.:
Zo wordt Hij hier genaamd, omdat Hij te Nazareth was opgevoed, hetwelk ene stad van Galilea was. Zie Matth. 26:71 en Matth. 2:23.