buiten in de zaal;:
Namelijk buiten de plaats waar de Joodse Raad vergaderd was, voor welken Christus stond, gelijk blijkt uit Matth. 26:71,75.