gaven Hem kinnebakslagen,:
Anders, sloegen Hem met stokjes, of roeden.