met listigheid:
Omdat zij het openbaar niet durfden doen, uit vrees van het volk.