nemen, zullen:
Namelijk zonder wettelijk beroep of last daartoe te hebben.