een van degenen,:
Namelijk Petrus. Zie Joh. 18:10.