mijn bloed,:
Dat is, een teken van mijn bloed, gelijk tevoren Matth. 26:26, het brood zijn lichaam genaamd wordt.