zulk enen,:
Alzo spreekt men, als men een persoon met zekere tekenen aanwijst, wiens naam men niet uitdrukt; Ruth 4:1. De tekenen van dezen man worden aangewezen Mark. 14:13; Luk. 22:10.