een goed werk aan mij gewrocht.:
Dat is, hetgeen zij aan mij gedaan heeft, is welgedaan.