stem horen; en:
Dat is, leer, van de apostelen en andere getrouwe dienaars des Woords hun voorgedragen.