andere schapen, die:
Namelijk de uitverkorenen uit de heidenen.