de wereld gezonden:
Namelijk om de menselijke natuur tot dat einde aan te nemen; Filipp. 2:6,7.