tot welke het woord:
Of, tegen dewelke. Zie Ps. 82:6.