God maakt.:
Namelijk omdat gij zegt dat gij één met den Vader zijt.