wederom stenen op,:
Namelijk voor de tweede maal; gelijk tevoren, Joh. 8:59.