Salomo.:
Dat is, die om dezen tweeden tempel gebouwd was, op dezelfde wijze en plaats als en waar Salomo ene galerij om den eersten tempel gebouwd had, waar het volk placht in te wandelen. Zie 1 Kon. 6:3; Hand. 3:11, en Josef. Antiq. lib. 8, cap. 2.