wederom te nemen.:
Dat is, mijzelven wederom uit de doden op te wekken door mijn goddelijke kracht; Joh. 2:19.